zondag 25 april 2010

CODA, Ding 15, Eindevaluatie


CODA dingen was voor mij.......inspirerend en leerzaam!

Favoriete dingen:
Aquabrowser, online kantoortoepassingen, wiki's, twitter en flickr. Alhoewel ik nog niet dagelijks met deze dingen werk, bieden deze dingen mogelijkheden voor zowel prive als voor het werk! Flickr zou bijvoorbeeld wel eens heel interessant kunnen zijn voor CODA Archief.

Ik ben blij dat ik de CODA dingen cursus heb gevolgd. Van een aantal CODA dingen had ik al wel eens iets gehoord of gelezen, of ik had er al daadwerkelijk iets mee gedaan. Het fijne van CODA dingen vond ik dat je het ding gericht ging ontdekken. In mijn achterhoofd speelde altijd de vraag: is dit zinvol voor CODA? Kortom heel leerzaam en ik verwacht dan ook in de komende tijd hier het één en ander van terug te zien bij CODA met name op het gebied van klantcontact.

Verbeterpunten:
Ik kan niet zo snel iets bedenken. Ik wil nog wel kwijt dat ik de support van de coaches altijd erg gewaardeerd heb. Dank hier voor!!

zondag 18 april 2010

CODA, Ding 14, Mediawijsheid

"Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld."
(Raad voor Cultuur, juli 2005).
Het gaat er om dat we in staat zijn om oude (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) te gebruiken en dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van informatie.

De citaten geven goed weer wat de term "mediawijsheid" precies omvat. Duidelijk mag zijn dat het gaat om het gebruik van zowel de oude als de nieuwe media.
Het aardige is, vind ik, dat in stukken die gaan over mediawijsheid, niet alleen het onderwijs wordt genoemd om de burgers "mediawijs" te maken, maar dat er ook een rol is weggelegd voor de openbare bibliotheken en dus voor CODA!
CODA biedt scholen al interessant en leuk educatief materiaal aan op het gebied van mediawijsheid, zowel voor het primaire onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Niet alleen de kinderen worden hierbij gezien als doelgroep, maar ook de docenten en de ouders. Leuk, kijk op: http://www.coda-apeldoorn.nl/producten-en-diensten/onderwijs/primair-onderwijs/mediawijsheid/

zondag 11 april 2010

CODA, Ding 13, Veiligheid en privacy op internet.


Oppassen geblazen! Dat is het eerste wat bij me opkomt als je je wat meer verdiept in ding 13.
In de media ben ik de laatste tijd ook een aantal artikelen tegengekomen die als onderwerp hadden: "jezelf virtueel opheffen". Schijnt nog niet eenvoudig te zijn. Het enge is: je kunt oude gegevens nog steeds terugvinden, je kunt dus niet alles in z'n geheel verwijderen!
Het is goed om weer even met de neus op te feiten te worden gedrukt!

CODA, Ding 12, Auteursrecht en plagiaat


Moelijk en lastig, de discussie over auteursrecht en plagiaat op het net. Om mijn blog hier en daar wat op te vrolijken, heb ik ook afbeeldingen van het net geplukt zonder een bronvermelding hieraan toe te voegen. Ben dus ook al de fout in gegaan?!

Ik vind het prettig dat over dit onderwerp in ieder geval een discussie gaande is. Zeker op het gebied van wetenschappelijk werk moeten goede, duidelijke en eenvoudige afspraken komen, lijkt me zo.
Op "fotosites", zoals flickr, moet je je als fotograaf, denk ik, bewust zijn welke foto's je er op zet. Je loopt dan namelijk altijd de kans dat iemand er iets mee gaat doen, mocht je dat niet willen, moet je de foto's dus niet vrijgeven voor iedereen. Stukje eigen verantwoording komt hier toch ook om de hoek kijken!